De gecertificeerde tennisscholen hebben een prominente rol in het opleiden van talentvolle jeugdspelers. De KNLTB helpt de gecertificeerde scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner en maakt met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties binnen het vierluik ouders, spelers, tennisscholen en KNLTB.

Martijn Voorbraak, KNLTB Coach, over het belang van deze samenwerking. “De afgelopen jaren is er hard gebouwd aan het netwerk van de gecertificeerde tennisscholen. Door talenten zoveel mogelijk bij elkaar te brengen, onder leiding van ervaren trainers, versterken zij elkaar. Als je tennisprofessional wilt worden dan hoort daar ook een passend trainings- en wedstrijdprogramma bij, net als een goed fysiek programma en goede wedstrijdbegeleiding. Hierover maken we afspraken met de gecertificeerde scholen. De lat moet wederom een stukje hoger, want topsport staat niet stil.” 😉